Inner Banner
سوالات متداول
نشانه های شکستگی چیست؟
هرگونه درد و ناتوانی درحرکت و تورم و کبودی و یا تغییر شکل در محل ضربه را در صحنه حادثه را به عنوان شکستگی برخورد کنید.
آتل گیری دستها به چه صورتی انجام می شود؟
دستها با هر نوع آسیب وارده دو نوع آتل گیری میشوند آرنج خمیده یا صاف
اگر آرنج آسیب ندیده است و خم کردن آن درد ندارد باید همراه بابستن آتل آرنج خم شده و از گردن وبال شود تا راه رفتن و جابجایی باعث درد و آسیب نشود. اگر آرنج قابل خم شدن نیست به صورت صاف وتمام بازو و ساعد دریک راستا آتل گیری شود و سپس در کنار شکم و روی آن بسته شود.
 
نکاتی در آتل گیری دست:
• اگر شکستگی واضح و پارگی پوست وجود دارد قبل از آتل گیری پانسمان با گاز یا دستمال تمیز انجام شود یا در صورت خونریزی فعال با بستن بالاتر از نقطه شکستگی و خونریزی جلوی خونریزی گرفته شود سپس آتل گیری شود.
• اگر آتل استفاده شده خشن و یا کثیف است یا در باز و خراشیدگی ایجاد شده است حتما بین پوست و سطح آتل باید پوشش پارچه ای وجود داشته باشد.
• اگر مچ دست و انگشتان هم آسیب دیده داخل آتل قرار گیرد.
• آتل باید بلندتر از عضو باشد. انگشتان دست رابا انگشت کناری ثابت کنید یا با تکه چوبی به اندازه کمی بلندتر از همان انگشت.
• بهتر است در صورت شک به آسیب مچ آتل کف دست قرار گیرد نه پشت دست.
• به علت سبک بودن دست و بازو و آویزان شدن از گردن میتوان بایک تکه کارتن هم دست و بازو را آتل گرفت حتی کارتن را میتوان از ابتدا بازو تا انتهای انگشتان کشاند ودر نقطه آرنج خم کرد.
• در آسیبهای شانه و کتف دست طرف درگیر را از گردن آویزان کنید.
آتل گیری پاها به چه شکلی انجام می شود؟
استخوانهای پا درشت ترین استخوانهای بدن هستند شکستگی در پاها باعث از دست رفتن خون زیاد میشود همچنین اگر بی ملاحظگی در زمان انتقال فرد صورت گیرد احتمال خطر فلج شدن برای فرد مصدوم وجود دارد‌ .بهترین وسیله برای ثابت کردن پای شکسته پای دیگر خود فرد است. میتوان با پیچیدن پتو یا ملافه دور پاها و بستن آنها به هم ازجابجایی عضو شکسته پیشگیری کرد. اگر شکستگی و درد بالای زانو و یا در لگن باشد بهتر است دراین حالت بالاتر از لگن و کمر وشکم فرد هم لای پتو پیچیده شود و فرد به صورت کاملا درازکش حرکت داده شود.( درست مانند نوزاد قنداق پیچیده شده) بهتر آن است فردی که دچار آسیب جدی پا شده است را ننشانید.
 
در صورتی که فرد ناچار باشد با وجود آسیب پا راه برود باید پا را با چوب یا تخته بلندتر آتل گیری کرد.همچنین برای آنکه مصدوم پای خود را روی زمین نگذارد از چوب زیر بغل استفاده کرد.
چوب زیر بغل میتواند جفت یا تک استفاده شود. برای اندازه زدن چوب ازنقطه ای به فاصله سی سانتیمتری(دووجبی) کنار پا تا زیربغل را اندازه بزنید. از لی لی راه رفتن مصدوم جلوگیری کنید این کار خطرناک و تشدیدکننده درد و خونریزی است.
درصورت داشتن چوب و تخته میتوان آتل گیری پا انجام داد. درنظر داشته باشید باید حتما یک مفصل بالاتر و یک مفصل پایینتر از محل آسیب داخل آتل قرار گرفته وثابت شود.
نشانه های شکستگی چیست؟
آتل گیری دستها به چه صورتی انجام می شود؟
آتل گیری پاها به چه شکلی انجام می شود؟


فرم ارسال پرسش

پرسش های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.captcha