Inner Banner
جستجو

فتق بند یکطرفه

نوع: چیز

• این محصول پس از جراحی برای حمایت کامل از ناحیه اینگوینال بکار می رود . • فتق بند دارای بند قابل تنظیم می باشد که کنترل فشار موضعی و سایز مناسب را فراهم می سازد.بیشتر بخوانید

فتق بند دوطرفه

نوع: چیز

• این محصول پس از جراحی برای حمایت کامل از ناحیه اینگوینال بکار می رود . • فتق بند دو طرفه دارای بند های قابل تنظیم می باشد که کنترل فشار موضعی و سایز مناسب را فراهم می سازد.بیشتر بخوانید

• در این محصول از آتل های نرم انعطاف پذیر به جهت ایجاد حمایت بیشتر در ناحیه مهره های تحتانی ناحیه کمری ستون فقرات استفاده شده است. • از پارچه ی ویژه با قابلیت عبور جریان هوا و عدم تعریق تهیه شده است.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

کمربند طبی نرم

نوع: چیز

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است. • با جمع کردن شکم رو به داخل باعث کاهش نیرو ها...بیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است. • کمربند سخت صادراتی با تنظیم فشار موضعی، نیرو...بیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است. • کمربند سخت صادراتی با تنظیم فشار موضعی، نیرو...بیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است. • پد تعبیه شده در قسمت گودی ناحیه کمر، باعث ح...بیشتر بخوانید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی ناحیه دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است. • کمربند طبی سخت آتل دار نئوپرنی سبک وزن...بیشتر بخوانید