Inner Banner
جستجو

این محصول باعث ایجاد گرمای موضعی در ناحیه کلیه ها و شکم می شود.   راهنمای سایزبیشتر بخوانید

این محصول باعث ایجاد گرمای موضعی در ناحیه کلیه ها و شکم می شود و به وسیله نوار چسبی تعبیه شده، قابل تنظیم می باشد.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول بعد از عمل جراحی در ناحیه قفسه سینه استفاده می شود .     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد. • از پارچه ی ویژه با قابلیت عبور جریان هوا و عدم تعریق تهیه شده است.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول حرکت جنین را در داخل شکم مادر آسان می سازد و همچنین از فشار وزن شکم بر ناحیه کمری ستون فقرات می کاهد. • شکم بند دوران بارداری ازکشش بیش از اندازه عضلات و پارگی پوست در ناحیه شکم جلوگیری می نماید.بیشتر بخوانید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد. • از پارچه ی ویژه با قابلیت عبور جریان هوا و عدم تعریق تهیه شده است     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد. • استفاده از کش ساپورت الحاقی در محصول باعث تنظیم فشار وارده به ناحیه میانی و فشرده کردن چربی های شکم و پهلو می شود .   راهن...بیشتر بخوانید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد. • شکم بند تمام کش سگک دار از افتادگی عضلات ناحیه شکمی جلوگیری می کند.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد. • کش ساپورت الحاقی باعث تنظیم فشار موضعی روی ناحیه میانی و فشرده کردن چربی های شکم و پهلو شده و دو پل نرم که در طرفین ستون فقرات قرا...بیشتر بخوانید

• این محصول شکم را در وضعیت کمترین حجم خود قرار داده و منجر به اعمال فشار کمتری به ستون فقرات می شود . • با ایجاد گرمای موضعی در محل شکم باعث تعریق و چربی سوزی می گردد.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید