Inner Banner
جستجو

• این محصول با کنترل و محدود کردن دامنه حرکتی ناحیه گردنی ستون فقرات، به استحکام و تقویت عضلات این ناحیه کمک شایانی می کند. • گردنبند طبی نرم قابل شستشو است و وزن سبکی دارد. • با استفاده از این محصول هیچ فشاری بر ناحیه گلو وارد...بیشتر بخوانید

• این محصول ثابت کننده گردن در وضعیت آناتومیکی صحیح و محدود کننده دامنه حرکات آن است. • گردنبند طبی سخت قابل شستشو است و وزن سبکی دارد • با استفاده از این محصول هیچ فشاری بر ناحیه گلو وارد نخواهد شد. • سازگار با پوست بدن...بیشتر بخوانید

• این محصول ثابت کننده گردن در وضعیت آناتومیکی صحیح و محدود کننده دامنه حرکات آن است. • گردنبند طبی سخت چانه دار قابل شستشو است و وزن سبکی دارد. • با استفاده از این محصول هیچ فشاری بر ناحیه گلو وارد نخواهد شد. • سازگار ...بیشتر بخوانید

• این محصول محدودیت دامنه حرکتی بیشتری را نسبت به بقیه گردنبند ها اعمال می کند. حدوداً 70 درصد از حرکات کششی ، 57 درصد از حرکات چرخشی و 33 درصد از حرکات خم شدن ناحیه گردنی ستون فقرات را کنترل و محدود می کند • گردنبند فیلادلفیا قابل ش...بیشتر بخوانید

• این محصول محدودیت دامنه حرکتی بیشتری را نسبت به بقیه گردنبند ها اعمال می کند. حدوداً 70 درصد از حرکات کششی ، 57 درصد از حرکات چرخشی و 33 درصد از حرکات خم شدن ناحیه گردنی ستون فقرات را کنترل و محدود می کند . • حفره ایی در قسمت جلویی...بیشتر بخوانید

چشم بند خواب

نوع: چیز

طراحی این محصول به منظور جلوگیری از ورود نور از پشت پلک به داخل چشم انجام شده استبیشتر بخوانید